Brar Jessy

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

“ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਰਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।”
#brarjessy
ਦਿਨ ਭਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ। ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਤੇ ਖੇਤੋਂ ਘਰ ,ਕੋਈ ਦਸ ਗੇੜੇ ਲਗਦੇ। ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਖੇਤ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਚ ਮੁੜਕੋ-ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਆਵਦਾ ਕੰਮ ਨਬੇੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਚ ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤੋਂ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉੰਦਾ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੀਝਾਂ ਸੁਪਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੱਸਦੀ ਪਰ ਹਾਂ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਸਮਝ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਉਸਦਾ ਹਾਲ। ਰੋਜ਼ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਉੱਠੀ ਨਾ। ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖੇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਲੂਣ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਅੱਗੋ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ
Shopping Cart