Brar Jessy

ਮੈਂ ਸਾਊ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ​ (Mai Sau Kudi Nhi Han)

170

The book breaks the myth that if meek means to endure oppression silently, to endure excesses, to always remain silent, then she is not such a meek girl. That is why he has named his book “mai sahu kudi nahi haan”.

Category:

ਮੈਂ ਸਾਊ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ,

ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ,
ਪਰ ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ
ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ
ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ
ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅਰਥ ਤੂੰ ਕੁਝ
ਹੋਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾਂ,
ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਬੇਬੇ
ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਬਾਉਂਦੀ ਏ,
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ
ਨਜ਼ਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਜਦ ਮੇਰੇ ਦੁਖਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੱਬਦੀ ਏ
ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ,
ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ’ਦੇ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁੜੀ ਆਖੇਗੀ
‘ਮੈਂ ਸਾਊ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’

Color

Blue

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ਮੈਂ ਸਾਊ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ​ (Mai Sau Kudi Nhi Han)”
Shopping Cart